Schade

We streven ernaar om alle artikelen schadevrij bij u af te leveren in samenwerking met onze transporteur. Schade is een vervelende kwestie maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. Controleer daarom bij ontvangst van uw bestelling alle aan u geleverde artikelen goed. Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan aan een besteld artikel, verzoeken wij u dit binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling aan ons te berichten via info@badkamerfactory.nl. Hoe eerder u de schade aan ons meldt des te sneller kan het voor u worden opgelost. Stuur altijd foto’s van de schade aan het artikel mee in de email, zodat we de schade intern goed kunnen beoordelen.

Klachten

Binnen Badkamer Factory draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben gehad met onze service of uw bestelling dan willen wij dat natuurlijk graag weten. Wij zullen er alles aan doen om klachten naar ieders tevredenheid op te lossen

In geval van een klacht, kunt deze mailen naar onze klantenservice via info@badkamerfactory.nl. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 werkdagen te behandelen. Voor een correcte afhandeling vragen we u het ordernummer te vermelden en de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en daarbij foto’s van het probleem toe te voegen aan uw mail.
Bent u uiteindelijk niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door onze klantenservice, dan kunt u uw klacht indienen bij onze directie. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar het adres:

Badkamerfactory.nl
t.a.v. de directie
Amsterdamseweg 55
3812 RP Amersfoort

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan het CBW waar Badkamerfactory.nl bij is aangesloten of het voorleggen aan de Geschillencommissie Wonen.

Garantie

De producten die u bij Badkamer Factory koopt, hebben een geldige fabrieksgarantie. Dit kan per merk/product verschillen en oplopen tot 10 jaar. Mocht u gebruik willen maken van deze garantie, dan kunt u een garantieaanvraag sturen naar info@badkamerfactory.nl of u kunt een service aanvraag invullen met uw gegevens en het garantiegeval.
Let op! U dient ten alle tijden de aankoopnota te overhandigen. Bent u deze kwijt? Dan zullen wij ons best doen deze voor u op te zoeken via uw naam, adres of telefoonnummer.

Garantiebepalingen

 1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
 2. Van garantie is uitgesloten
  • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing
  • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
 3. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Badkamer Factory B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
 4. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Badkamer Factory B.V. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
 5. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Badkamer Factory B.V. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Badkamer Factory B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
 6. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is Badkamer Factory B.V. nimmer aansprakelijk.